Последње књиге

Небеско огледало

Небеско огледало је збирка кратких прозних текстова украшених са поетичношћу израза. Збирку заправо чине приче обогаћене тематским песмама насталим у једном дану.

Погледај књигу

Царски град

Царски град на седам брда (Цариград) је роман-путопис, први у оквиру књижевног пројекта Градови на седам брда.

Погледај књигу