Пролећна изложба цртежа Удружења ликовних уметника Крагујевца

Педесет и четири године од оснивања, четрдесет и две године од одржавања прве Изложбе цртежа чланова Удружења ли ковних уметника Крагујевца, деветнаест година од установљавања Награде „Qubica Filipo vić“ и три године од обнављања рада, Удружење ликовних уметника Крагујевца организује XVIII Пролећну изложба цртежа својих чланова.

Чини се да је та изложба, је ди на редовна манифестација Удружења, упркос многим прекидима који су обележили њену прошлост, на добром путу да постане значајан догађај за културу града Крагујевца. После три узастопна издања, може рећи да се рад чланова Удружења усмерен ка остварењу тежње да се Пролећна изложба установи као традиционалан уметнички догађај високог квалитета, без обзира на то што је окренут локалној средини, показао као врло плодан. О томе сведочи и чињеница да је све више уметника (који су, важно је рећи, образовање стицали широм Србије, али и негдашње Југославије) који желе да своју уметност цртежа (и цртачко умеће) прикажу Крагујевчанима, чинећи тако нашу изложбу све бољом. Поред тога, ЛУК по други пут представља ствараоце који више нису међу нама, а чији је рад обележио почетке деловања Удружења. Тиме, верујемо, дајемо допринос чувању сећања на уметнике Крагујевца и стварамо грађу која ће у будућности бити значајна за креирање слике о уметности у нашем граду. Жири XVIII Пролећне изложбе цртежа.


ЛУК-a у саставу:

Владимир Ранковић, професор Филолошко- уметничког факултета у Крагујевцу, Вук Ћук, доцент Факултета примењених уметности у Београду, и Катарина Недељковић, доцент Филолошко- уметничког факултета у Крагујевцу, једногласно је донео одлуку да Награду „Qubica Filipo vić“ додели Зорану Игњатовићу за цртеж Snegovid.

Опредељујући се да Награду додели ефемерном (и сада de facto непостојећем) цртежу, Жири је, поред исказа о изузетности тог рада, желео да покрене дискусију о томе шта цртеж јесте или шта може да буде, да пружи подршку будућим експериментима у области цртежа, као и да заузме став о отворености као кључној вредности односа који појединац (стваралац, педагог, љубитељ, посматрач…) успоставља са уметношћу.

Поставите коментар