НЕБЕСКО ОГЛЕДАЛО

Небеско огледало је збирка кратких прозних текстова украшених са поетичношћу израза. Збирку заправо чине приче обогаћене тематским песмама насталим у једном дану.

Опис

Небеско огледало је збирка кратких прозних текстова украшених са поетичношћу израза. Збирку заправо чине приче обогаћене тематским песмама насталим у једном дану. Збирка је добила назив по причи Небеско огледало чији је главни лик Симон Путник рекопловац који завршава своју давно започету пловидбу. Ту су још несхвакидашње приче  испричане у једном дану: Награда, Дежанов улов, Возови лагано пролазе, Слика љубави, Срећни број, Господин Лав и Више од игре.

  • Приче за сва времена

    Две приче Небеско огледало и Награда су доступне за читање на платформи.

  • Краћа проза проткана поетичношћу израза

Приче у збирци ''Небеско огледало''

Приче су засебне и неповезане, тако да се могу читати одвојено у оквиру отворене збирке која је добила назив по причи ''Небеско огледало''.

Ликови

Дежан, Симон Путник, Госпођице Б и М, Милан, Виктор, Јадран, Зора, Нева, Петар, Лав, Роси.