април 16, 2022

Педесет и четири године од оснивања, четрдесет и две године од одржавања прве Изложбе цртежа чланова Удружења ли ковних уметника Крагујевца, деветнаест година од установљавања Награде „Qubica Filipo vić“ и три године од обнављања рада, Удружење ликовних уметника Крагујевца организује XVIII Пролећну изложба цртежа својих чланова. Чини се да је та изложба, је ди на…